Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

% PRO-RATA CYMHWYSOL

Manylion am taliad Chwarter 3 (Blwyddyn Ariannol 2016/17) wedi'i trawsyrru ar 25 Ionawr 2017

% PRO-RATA CHWARTER 3 (25.01.17)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£168,572.45
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£92,085.30
Llai: Costau gweinyddiaeth
£1,300.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£215,285.30
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Manylion am taliad Chwarter 2 (Blwyddyn Ariannol 2016/17) wedi'i trawsyrru ar 07 Hydref 2016

% PRO-RATA CHWARTER 2 (07.10.16)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£78,669.63
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£46,854.93
Llai: Costau gweinyddiaeth
£600.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£170,754.93
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Manylion am taliad Chwarter 1 (Blwyddyn Ariannol 2016/17) wedi'i trawsyrru ar 20 Gorffennaf 2016

% PRO-RATA CHWARTER 1 (20.07.16)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£75.595.07
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£0.00
Llai: Costau gweinyddiaeth
£2,050.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£122,450.00
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Manylion am taliad Chwarter 4 (Blwyddyn Ariannol 2015/16) wedi'i trawsyrru ar 13 Ebrill 2016

% PRO-RATA CHWARTER 4 (13.04.16)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£130,554.88
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£204,491.59
Llai: Costau gweinyddiaeth
£2,050.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£326,941.59
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Manylion am taliad Chwarter 3 (Blwyddyn Ariannol 2015/16) wedi'i trawsyrru ar 13 Ionawr 2016

% PRO-RATA CHWARTER 3 (13.01.16)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£72,097.83
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£153,589.42
Llai: Costau gweinyddiaeth
£1,500.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£276,589.42
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Manylion am taliad Chwarter 2 (Blwyddyn Ariannol 2015/16) wedi'i trawsyrru ar 14 Hydref 2015

% PRO-RATA CHWARTER 2 (14.10.15)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£81,616.78
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£112,131.20
Llai: Costau gweinyddiaeth
£1,425.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£235,206.20
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Manylion am taliad Chwarter 1 (Blwyddyn Ariannol 2015/16) wedi'i trawsyrru ar 13 Gorffennaf 2015

% PRO-RATA CHWARTER 1 (13.07.15)
Gwerth ceisiadau cymwys y gofynnir am
£81,748.10
Cyllideb MAR
£124,500.00
Mwy: Cario drosodd o’r chwarter blaenorol
(nodyn 1)
£71,404.30
Llai: Costau gweinyddiaeth
£2,025.00
Llai: Taliadau atodol
(nodyn 2)
£0.00
Mwy: Credydau i’r cynllun grant
(nodyn 3)
£0.00
Cyllideb diwygiedig ar gael i’r dyraniad taliad
£193,879.30
% Pro-Rata cymhwysol i’r holl ceisiadau cymwys
100 %

Nodiadau:

1. Mae’r ffigur yma yn cynrychioli unrhyw gyllid ni ddefnyddir yn y chwarter blaenorol.

2. Caiff taliadau atodol ei wneud tu allan i’r taliad chwarterol i ail-dalu unrhyw ceisiadau lle cafodd y taliad cyntaf ei gwrthod gan trosglwyddiad BACS, neu i dalu unrhyw apeliadau/ cywiriadau. Ni chaiff ceisiadau safonol ei dalu ar taliadau atodol.

3. Caiff credydau ei dyrannu i cyllideb y cynllun ar ôl i talidau cael ei gwrthod gan trosglwyddiad BACS neu pan fod ad-daliad i’r cynllun.

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
160 Bath Street,
Glasgow,
G2 4TB,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

 Troedyn