Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

TALIAD AM Y CAIS

Telir bob chwarter, a’r taliad llawn yn cael ei wneud tua chanol y mis yn dilyn diwedd y chwarter. Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried, mae’n rhaid iddo gyrraedd erbyn diwrnod gwaith olaf y chwarter pan fydd arnoch angen taliad. Os codir unrhyw gwestiynau, rhaid iddynt gael eu datrys erbyn y dyddiad cau a roddir. Os ni ellir ddatrys yr ymholiad, neu os na fydd y cais yn cyrraedd o fewn yr amser, bydd y taliad yn cael ei wneud yn y chwarter dilynol a chanran pro rata cymwys. Nid oes dim eithriad i’r rheol hon.

Mae’r enghraifft ganlynol yn dangos sut y caiff canran pro rata ei chyfrifo. Bydd y ganran hon yn cael ei chymhwyso i bob anfoneb o fewn y rhediad, ac nid yw’n benodol i werth y cais.

Chwarter 2 Pro Rata % (dyddiad)
Gwerth y Ceisiadau Cymwys y gwneir Cais Amdanynt £150,000.00 (A) Cyfanswm y ceisiadau cymwys yn ystod y chwarter
Cyllideb MGS £125,000.00 (B) Y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y chwarter
Â: Cario Drosodd o’r Chwarter Blaenorol £500.00 (B) Y swm na ddefnyddiwyd ar diwedd chwarter 1
Llai: Costau Gweinyddol – £1,000.00 (B) Dyma gostau’r Ganolfan Wasanaeth ar gyfer gweinyddu’r cynllun
Llai: Rhediad Taliad Ategol – £50.00 (B) Dyma’r swm a delir yn y rhediad Taliad Ategol*
Â: Credydau i’r Cynllun Grantiau £100.00 (B) Dyma gyfanswm yr holl gredydau i’r cynllun grantiau (h.y. gwrthodiadau BACS)
Y Gyllideb Ddiwygiedig sydd ar gael ar gyfer Taliadau £124,550.00 (C) Y gyllideb gyfan sydd ar gael ar gyfer y chwarter dyrannu – h.y. swm yr holl eitemau wedi’u marcio (B)
% Pro Rata wedi’i chymhwyso at bob cais 83.0333%   (C) ÷ (A) – dyma’r canran pro rata a gaiff ei chymhwyso at bob anfoneb

Bydd y manylion chwarterol yn cael eu cynnwys ar Hafan gwefan y cynllun yn y fformat uchod yn union ar ôl trosglwyddo pob rhediad taliad safonol. Ni fydd y Ganolfan Gwasanaeth yn gallu rhoi cyngor ynglyˆn â chyfradd ddisgwyliedig y taliad cyn i’r rhediad taliad gael ei gwblhau.

*Gellir gwneud rhediadau taliadau ategol y tu allan i’r rhediad taliad chwarterol er mwyn ad-dalu unrhyw geisiadau lle mae’r taliadau cyntaf wedi’u gwrthod gan drosglwyddiad BACS, neu i dalu yn dilyn apeliadau/cywiriadau. Ni fydd ceisiadau safonol yn cael eu talu trwy rediadau ategol.

Lle mae canran pro rata is wedi’i defnyddio, ni allwch ail-hawlio’r elfen ‘goll’ yn yr anfoneb.

[Brig y Dudalen]

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

Troedyn