Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

RHESTR GWIRIO’R CAIS

  • Ydych chi wedi llenwi’r cwestiynau’n llawn?
  • Ydych chi wedi cynnwys anfonebau TAW GWREIDDIOL contractwyr?
  • A yw’r anfoneb yn rhoi manylion llawn y gwaith sydd wedi’i wneud?

Os crynodeb yn unig o’r gwaith sydd arno, nodwch y manylion yng nghwestiwn 16. Nid yw manylion generig (e.e. atgyweiriadau 'amrywiol') yn dderbyniol.

Bydd y Cynllun Grantiau Cofebion yn gwirio pob cais ar wahân. Nid ydym yn cyfeirio’n ôl at geisiadau blaenorol. Rhaid i bob cais nodi manylion llawn y gwaith, hyd yn oed os oes ceisiadau blaenorol wedi’u gwneud o dan yr un cytundeb.

  • Os yw’r anfoneb yn cynnwys gwaith cyn ac ar ôl dechrau’r cynllun (16 Mawrth 2005), a yw hyn wedi’i nodi’n eglur ar yr anfoneb neu’r cais?
  • A yw rhif y cyfrif banc ddim hirach nag 8 digid?
  • A yw’r cais wedi’i lofnodi?
  • A yw’r unigolyn cywir wedi’i enwi’n ohebydd?

Mae’n rhaid i’r unigolyn hwn allu datrys unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cais. Os oes angen, rhaid iddo gael gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrth y contractwr. Ni fydd y Cynllun Grantiau Cofebion yn trafod unrhyw agwedd ar y cais gyda thrydydd parti.

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
160 Bath Street,
Glasgow,
G2 4TB,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader


Troedyn