Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

RHESTR GWIRIO’R CAIS

  • Ydych chi wedi llenwi’r cwestiynau’n llawn?
  • Ydych chi wedi cynnwys anfonebau TAW GWREIDDIOL contractwyr?
  • A yw’r anfoneb yn rhoi manylion llawn y gwaith sydd wedi’i wneud?

Os crynodeb yn unig o’r gwaith sydd arno, nodwch y manylion yng nghwestiwn 16. Nid yw manylion generig (e.e. atgyweiriadau 'amrywiol') yn dderbyniol.

Bydd y Cynllun Grantiau Cofebion yn gwirio pob cais ar wahân. Nid ydym yn cyfeirio’n ôl at geisiadau blaenorol. Rhaid i bob cais nodi manylion llawn y gwaith, hyd yn oed os oes ceisiadau blaenorol wedi’u gwneud o dan yr un cytundeb.

  • Os yw’r anfoneb yn cynnwys gwaith cyn ac ar ôl dechrau’r cynllun (16 Mawrth 2005), a yw hyn wedi’i nodi’n eglur ar yr anfoneb neu’r cais?
  • A yw rhif y cyfrif banc ddim hirach nag 8 digid?
  • A yw’r cais wedi’i lofnodi?
  • A yw’r unigolyn cywir wedi’i enwi’n ohebydd?

Mae’n rhaid i’r unigolyn hwn allu datrys unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cais. Os oes angen, rhaid iddo gael gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrth y contractwr. Ni fydd y Cynllun Grantiau Cofebion yn trafod unrhyw agwedd ar y cais gyda thrydydd parti.

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader


Troedyn